AKUPUNKTUR
Min erfaring gjennom de åtte årene jeg har drevet Akupunkturklinikk1, er at flere og flere har kjennskap til akupunktur. Det kan være at de har brukt det selv eller kjenner til personer som har prøvd det. Det gjenstår mye forsking for å avdekke akupunkturens effekt og virkningsmekanisme, men vi er på god vei. Utfyllende opplysninger om dette finnes på hjemmesiden til AkupunkturForeningen (tdl NAFO).

I min praksis behandler jeg mange gravide, naturlig nok fordi jeg er jordmor. Jeg ser at de kan ha nytte av å behandle muskel-skjelettplager. Akupunktur i forkant av fødsel, modningsakupunktur, er nyttig for å påvirke åpningstiden i fødsel..

Gjennom årenes løp har jeg behandlet andre enn gravide:
  • med muskel-skjelettplager
  • urinvegsinfeksjon
  • premenstruelle plager
  • overgangsplager
  • søvnproblemer
  • mm.

Ring for ytterligere samtale tlf 911 24 343.


Sist redigert: 27.oktober 2016.