COACHING - KOGNITIV TERAPI

Endring på egne vilkår er kjernen i coaching. Hva/hvordan du tenker, om det du føler, påvirker dine handlinger. Dette gir oss mulighet til å takle utfordringer i livet. Når livet byr på utfordringer trenger vi av og til hjelp til å bli bevisst hvilken kapasitet vi har til å løse det vi står i. Coaching er et godt verktøy i en slik prosess. 
Hver time varer ca 45 min. Du velger tema du ønsker å finne en løsning på. Vi oppfordrer til å gjøre hjemmeoppgaver. Dette fordi vi ser at det bedrer resultatet av samtalen.

I Kognitiv terapi tar man også utgangspunkt i konkrete situasjoner med fokus på hva du ønsker å få hjelp til. Det tas utgangspunkt i en her og nå situasjon. Gjennom samtalen finner vi ut av hvordan du tenker og hvordan det påvirker deg. Intensjonen er å gi mulighet til å revurdere tanken slik at den er mer hensiktsmessig for deg. Det viser seg at effekten av terapien øker dersom man gjennomfører hjemmeoppgaver som er en vesentlig del av terapien. Du finner mer opplysninger om dette på hjemmesiden til Norsk forening for Kognitiv Terapi.

Etter ca 3-4 samtaler evalueres prosessen. Dette gir oss begge muligheten til å klargjøre forventinger, justere prosessen og avklare veien videre.


Sist redigert: 27.oktober 2016.