JORDMOR

Jeg tilbyr også svangerskapskontroller og fødselssamtaler. Mitt ansvarsområde er det friske svangerskapet. Dersom noe avviker, forplikter jeg å henvise til spesialist på sykehuset.

Jeg har ikke driftstilskudd som privatpraktiserende jordmor, derfor må dere betale for konsultasjonen.


Sist redigert: 27.oktober 2016.