OM MEG
Velkommen til Akupunkturklinikk1. Jeg heter Elisabeth Fundingsrud og har drevet denne klinikken siden 2003.

Jeg har arbeidet som jordmor på fødeavdeling siden 1991. I 2004 gikk jeg ned i 50% stilling for å få bedre tid til å drive egen praksis. Dette har jeg fortsatt med. Akupunkturutdanningen tok jeg i Oslo ved Norsk Akupunkturhøgskole, og var ferdig i 2005.I løpet av disse ti årene som klinikken har vært i drift har jeg møtt mennesker som har utfordret meg på ulike nivåer. Det har ført til et behov for å videreutvikle meg samtalepartner. Etter endt coahingutdanning på Ringominstituttet og ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fikk jeg mulighet til å jobbe tverrfaglig på Frisk Klinikken AS. Dette varte i tre år. I løpet av de årene ble det mulig å gjennomføre to kurs Kognitiv terapi, Trinn 1 og 2 i regi av Norsk kognitiv Forening. I 2013 var jeg ferdig med Trinn 2.

De fleste som kommer til klinikken er gravide, naturlig nok fordi jeg er jordmor. I hovedsak trenger de behandling for bekkenplager og modningsakupunktur. Utover det kommer de stadig flere med andre problemstillinger som allergier, urinvegsinfeksjoner mm.De siste årene har behovet for samtaler økt og kognitive teknikker er effektive verktøy for å håndtere utfordringer i livet.

Jeg har lokaler i Gamlebyen i Fredrikstad og trives godt med å være der. Denne behaglige atmosfæren av ro ønsker jeg å ta med meg inn i klinikken. Kundene skal kjenne at det er tid til dem og at jeg er der for dem når de kommer til behandling.


Du er velkommen til å ta kontakt. Bare ring 911 24 343!


Avslutningsvis vil jeg takke Jørgen Lie for utforming av logo og hjemmeside.


Sist redigert: 27.oktober 2016.